Söderöns UtvecklingsGrupp
 och Söderöns framtid

vi bygger om!

Just nu så uppdaterar vi båda våra hemsidor.

Vill du vara med och påverka Söderöns framtid?

Hör i så fall av dig till oss!

framtiden behöver dig!

Detta har skett för att ytterligare stärka den demokratiska processen och möjliggöra för våra kommuninvånare att i olika fora nära sin vardag ha möjlighet att kunna påverka utvecklingen i kommunen..

Utvecklingsgruppernas syfte

Du kan också vara delaktig!

Östhammars kommun vill ge möjlighet att stärka det lokala inflytandet på olika sätt. De förtroendevalda politikerna representerar medborgarna (väljarna) och påverkar den förda politiken.

För att stärka lokala processer och initiativ har kommunen inrättat möjligheten att bilda lokala utvecklingsgrupper.

 

Syfte - fortsättning

 
 

Söderön är en större halvö, före detta ö, i Börstils socken, Östhammars kommun, Uppsala län.
Tvärnö ligger söder om Tuskö (Söderön), norr om Värlingsö, väster om Raggarön.
Raggarön ligger mellan Tvärnö, Slätön-Medholma naturreservat samt Fälön.

 

till Söderöns framtid

Just nu pågår skogsarbeten på flera platser runt om på Söderön.
Allt ifrån helt vanlig gallring till iordningställande utav tomter för byggande. Detta innebär ganska mycket TUNG trafik på Söderön,
så se upp i trafiken!


 
  1. Claes Nord, ordförande

  2. Anders Lindén, kassör

  3. Hans Tibell, sekreterare

  4. Bo Liljeborn

  5. Maja Ejdersund

  6. Margaretha Mattsson

  7. Roland Sjölander

  8. Eva Medin Johansson

  9. Stig Johansson

  10. Klas Sjölander

välkommen

Översikts planen
Bredband/Fiber
Kollektivtrafik
Vattendirektivet

 

Några aktuella frågor:

Nu finns möjligheten för byalag eller föreningar på landsbygden att vara med och bygga sitt bredbandsnät. SKB och Östhammars kommun samarbetar för att ge rätt stöd, råd och hjälp

Aktiva deltagare SUG/SF

Sociala medier är en självklar plats 2015! Vi kommer naturligtvis att finnas även där. Mer information följer.

Nu satsar SKB och Östhammars kommun på bredband!

Genom Landsbygdsprogrammet (LBP) kommer EU och Sverige att satsa på utbyggnad av bredband på landsbygden. Länsstyrelserna beviljar stöd via Landsbygdsprogrammet till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det gäller både i Kalmar län och i Uppsala län.

Målsättning i regeringens bredbandsstrategi är att:

- År 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

- År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

- Alla hushåll och företag ska ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.